Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

ECMG GmbH będzie zarządzać kontraktem na budowę drogi ekspresowej S8

28 listopada, 2014

W dniu 28.11.2014 roku, w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,  w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: Tomasz Kwieciński – Z-ca Dyrektora, Joanna Engel – Z-ca Dyrektora  a spółkami, działającym łącznie w ramach konsorcjum: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na: Zarządzanie Kontraktem – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.”

Obwodnica Marek, czyli odcinek S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Południe będzie mieć długości ok. 15,4 km. 

Koszt jej budowy to ok. 737,5 mln zł.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki:

Zadanie 1. 

Zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) – węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.” – długość ok. 8,128 km.

Zadanie 2.  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.”: Zadanie I – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) – węzeł ,,Kobyłka”, Zadanie II – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin Płd.”- długość ok. 7,24 km.

Więcej informacji na temat inwestycji na: http://www.gddkia.gov.pl