Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

pern

aktualności

ECM Group z umową na budowę rurociągu Boronów – Trzebinia

30 marca, 2020

30 marca 2020 roku ECM Group Polska S.A. podpisała umowę z PERN S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje.
Zadaniem ECM Group Polska S.A. będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja stanowi przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Projekt powstaje w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

więcej informacji na https://boronowtrzebinia.pl/

pern