Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

S17

aktualności

ECM Group rozpoczyna prace przy budowie drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne

26 lipca, 2018

W dniu 26.07.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na nadzór budowy odcinka drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Budowa jednojezdniowej (docelowo dwujezdniowej) drogi ekspresowej (klasy S). Połączenia proj. drogi S17 z istniejącym układem drogowym umożliwią węzły: Tomaszów – Północ (wraz z przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), Tomaszów -Południe (w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe.

S17

Wartość całkowita Kontraktu: 193 424 134,62 zł

Więcej na temat inwestycji na: www.s17obwodnicatomaszowa.pl/