Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Podarujmy Dzieciom Święta_2015

aktualności

ECM Group Polska S.A. pomaga dzieciom

31 stycznia, 2016

Spółka ECM Group Polska realizując kolejną akcję „Podarujmy Dzieciom Święta” wsparła program Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Fundacja  zorganizowała spotkania świąteczno-noworoczne dla dzieci i ich rodzin z Białorusi. Na wspomnienie polskich tradycji, śpiewane kolęd z Mikołajem przyjechało do Polski do Białegostoku 260 dzieci.

Podarujmy Dzieciom Święta_2015