Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

mpwik

aktualności

ECM Group będzie pełnić nadzór na Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie

26 października, 2016

W dniu 26.10.2016 roku w Warszawie zawarta została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera obejmującej nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Realizacja zaleceń Komisji Odbioru – roboty budowlane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie, ul. Domaniewska 23”.

Przedmiotem umowy jest nadzór robót budowlanych nad wykonaniem części I – remont komór WFK nr 1 i nr 2 oraz budynku operacyjnego przy WKF, jak również części II – remont budynku krat.

mpwik