Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - podpisanie umowy

aktualności

ECM Group będzie nadzorować modernizację Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz Knurów-Szczygłowice

28 kwietnia, 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy spółką Jastrzębskie Zakłady Remontowe, reprezentowaną przez: Rafała Rychtera – Prezesa Zarządu, Tatianę Hajduczek – Z-cę Prezesa a spółką ECM Group Polska S.A. reprezentowaną przez Aleksandra Dżogę – Prezesa Zarządu. 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - podpisanie umowy

Inżynier Kontraktu będzie prowadzić kompleksowy nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie rozbudowy i modernizacji Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) w KWK „Budryk” oraz KWK „Knurów-Szczygłowice” działając w interesie Zamawiającego oraz użytkowania obiektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przy uwzględnieniu realizacji Inwestycji zgodnie z przyjętymi harmonogramami poszczególnych zadań i ich etapów, realizacji Inwestycji zgodnie z budżetem, zabezpieczenia realizacji przez JSW zadań produkcyjnych w zakresie wzbogacania urobku węgla w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Zadania wchodzące w skład Inwestycji to:

Modernizacja ZPMW w Ruchu Szczygłowice – modernizacja  II  systemu  wzbogacania  miałów, modernizacja  ciągu  transportu  flotokoncentratu, modernizacja  węzła  odwadniania  odpadów  flotacyjnych, pozostałe zadania modernizacyjne ZPMW (Ruch Szczygłowice);

Modernizacja ZPMW w Ruchu Knurów – modernizacja stacji odwadniania odpadów flotacyjnych ZPMW, modernizacja  ZPMW  Ruchu  Knurów  w  celu  zwiększenia  produkcji  węgla koksującego, modernizacja   2 szt.  podnośników odwadniających   (B-800  na B-1000), zabudowa zagęszczacza lamelowego wraz z pompownią w ZPMW, pozostałe zadania modernizacyjne;

Modernizacja ZPMW w KWK Budryk – przebudowa   stacji   przygotowania   węgla, przebudowa zbiorników węgla surowego, rozbudowa   i   modernizacja   urządzeń   obiektu   kompleksowego,   pompowni i zwałów ZPMW, wykonanie  dokumentacji  projektowej, modernizacja pompowni, modernizacja stacji przesypowej, modernizacja  urządzeń  zbiornika  szybkiego  załadunku.