Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Budowa Roku Podkarpacia 2013

31 lipca, 2014

Z radością przekazujemy informację, że Kapituła konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Oddział w Rzeszowie, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział Rzeszowsko-Lubelski i  Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa uhonorowała w kolejnej edycji konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” nadzorowaną przez ECM Group Polska S.A. budowę autostrady A4.   

więcej: http://issuu.com/portal24/docs/katalog_budowaroku_podkarpacia_2013#