Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku rozpoczęta

25 września, 2017

W dniu 25 września 2017r. została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe” pomiędzy Zakładem Utylizacyjny Sp. z o.o. a ECM Group Polska S.A. 

W ramach projektu zaplanowana została m.in. budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal obróbki wraz z infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji „mokrej” w celu hermetyzacji nowej instalacji.