Wybierz język

Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.Opis projektu:

ECM Group Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla ECM Group Polska S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 

121 475,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 

121 475,05 PLN


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser