Wybierz język

ECM Group z umową na budowę rurociągu Boronów – Trzebinia

30 marca 2020 roku ECM Group Polska S.A. podpisała umowę z PERN S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. 

Zadaniem ECM Group Polska S.A. będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem   robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja stanowi przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Projekt powstaje w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

więcej informacji na https://boronowtrzebinia.pl/

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser