Wybierz język

Zamówienia publiczne: postępowanie przetargowe Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych

Informujemy, że  Inwestor Zastępczy - ECM GROUP Polska S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?" ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego 

pt. „Budowa zakładu rehabilitacyjnego  „Klinika Budzik Dla Dorosłych”  

wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez  platformę zakupową Josephine: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/6252/summary 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser