Wybierz język

Podpisanie umowy z IKEA Retail

2 listopada 2020 r. w Jankach pomiędzy ECM Group Polska S.A. a INGKA Centres Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez IKEA RETAIL Sp. z o.o. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków zespołu nadzoru inwestorskiego w zakresie fazy projektowo-formalnej oraz fazy wykonawczej nad wykonaniem układu drogowego obejmującego rozbudowę istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą  infrastrukturą drogową w Zabrzu na odcinku od ul. Lompy do łącznic południowych węzła dla obsługi projektowanego sklepu IKEA w Zabrzu. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser