Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Archiwum Narodowe Kraków

realizacje

Budowa budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

4 października, 2022

Archiwum Narodowe Kraków

Budowa budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

Wartość projektu: 8.200.000,00 euro
Inwestor: Archiwum Narodowe w Krakowie