Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

e20

aktualności

Wyższy poziom bezpieczeństwa, ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei, punktualniejsze pociągi – takie będą efekty wdrożenia systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol

5 stycznia, 2018

ECM Group Polska S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś (5 stycznia 2018 r.) umowę na nadzór inżynierski projektu „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)”.

Efektem wdrożenia nowoczesnego systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżowania pociągami. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów. Wprowadzenie systemu umożliwi także pociągom, poruszającym się po europejskich liniach kolejowych, swobodne przekraczanie granic bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw.

e20

ERTMS poziomu 2 opiera się na dedykowanym kolei systemie łączności bezprzewodowej GSM-R oraz na nowoczesnych technologiach IT. Składa się z dwóch elementów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i systemu łączności GSM-R (GSM-Railways).

– Nowoczesny system ERTMS na międzynarodowej trasie E20 zapewni sprawniejsze połączenia pasażerskie i przewozy towarów w Polsce i w Europie. Zwiększamy również poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej i stwarzamy lepsze warunki pracy dla personelu kolejowego – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zabudowa systemu ETCS na linii E20 Kunowice – Terespol przewiduje wyposażenie w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym dwóch odcinków linii E20: od stacji Kunowice do stacji Warszawa Gołąbki oraz od stacji Sulejówek Miłosna do stacji Terespol. Projekt dotyczy 25 stacji i pięciu Lokalnych Centrów Sterowania (Mińsk Mazowiecki, Błonie, Opalenica, Zbąszynek, Rzepin), które zyskają urządzenia komputerowe pozwalające na zdalne sterowanie urządzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz przejazdami kolejowo-drogowymi. Efektem będzie szybkie, płynne i bezpieczne kursowanie pociągów.

Dzięki systemowi ETCS, lokalizacja i prędkość pociągów są na bieżąco weryfikowane m.in. przez umieszczone na torach czujniki, tzw. eurobalisy, które przesyłają sygnały o wszelkich zmianach na trasie do wyposażonej w komputer lokomotywy (eurokabiny). Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafiają na pulpit maszynisty. Dzięki temu kierujący pociągami mają wszystkie szczegóły niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu do celu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania kierującym pociągami bieżących danych. Jego zadaniem jest także kontrola pracy maszynisty i – w przypadku zignorowania ostrzeżeń, na automatyczne dostosowanie prędkości pociągu do panujących warunków.

Uzupełnieniem sytemu ETCS jest system komunikacji bezprzewodowej GSM-R, który umożliwia łączność głosową oraz jednoczesny odbiór i nadawanie komunikatów między pracownikami kolei odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną.

Prace mają zostać wykonane w ciągu 61 miesięcy. Wartość projektu wynosi 707 mln zł.