Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

gddkia

aktualności

Rusza nadzór nad budową dwóch odcinków drogi S3

2 lutego, 2015

Dnia 2 lutego 2015 roku w Zielonej Górze pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na: pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie dwoma Kontraktami dwóch odcinków drogi S3:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła) – o długości ok. 16,4 km;
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła) – o długości ok. 16,9 km.

gddkia

Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje przede wszystkim:
– budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej o łącznej długości 33,3 km;
– budowę pięciu węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe”, „Nowe Miasteczko”, „Gaworzyce”, „Drożów” i „Potoczek”;
– budowę 33 obiektów mostowych;
– budowę Obwodu Utrzymania Drogi.

ECM GmbH jako Wykonawca usługi będzie zarządzać, pełnić kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracować ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

Termin realizacji zadania to 19 czerwca 2018 roku.

0