Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisanie umowy z IKEA Retail

18 listopada, 2020

2 listopada 2020 r. w Jankach pomiędzy ECM Group Polska S.A. a INGKA Centres Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez IKEA RETAIL Sp. z o.o. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków zespołu nadzoru inwestorskiego w zakresie fazy projektowo-formalnej oraz fazy wykonawczej nad wykonaniem układu drogowego obejmującego rozbudowę istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą  infrastrukturą drogową w Zabrzu na odcinku od ul. Lompy do łącznic południowych węzła dla obsługi projektowanego sklepu IKEA w Zabrzu. 

Podpisanie umowy z IKEA Retail