Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Szprotawie

4 listopada, 2014

Miło nam poinformować, że nadzorowana przez ECM Group Polska S.A. przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach została dnia 4 listopada 2014 roku przez Burmistrza Gminy Szprotawy Józefa Rubachę uroczyście otwarta. W trakcie tej uroczystości ścieki ze Szprotawy zostały skierowane na nowy proces technologiczny.

Uroczyste otwarcie zorganizowane zostało w obecności przedstawicieli różnego rodzaju instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. W przecięciu wstęgi Burmistrzowi Szprotawy towarzyszyli: Alicja Makarska – Prezes WFOŚiGW z Zielonej Góry, Maciej Gramowski – Prezes firmy ATA-TECHNIK Sp. z o.o., Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Maria Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Jacek Stępień – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Lucjan Stadnik – Prezes Zarządu SZWIK Sp. z o.o. oraz liczne delegacje ze strony Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i miejscowych radnych na czele z Przewodniczącym Andrzejem Skawińskim.

Podczas krótkich wystąpień poseł Waldemar Sługocki podkreślił szczególny charakter tej inwestycji z uwagi na „dodatkowy portfel”, jaki udało się Szprotawie uzyskać, ponad to, co zostało przyznane na region. Prezes Alicja Makarska gratulowała przedsięwzięcia, podkreślając, że wydawanie środków ma przełożenie na rosnący wskaźnik rezultatu. Gmina Szprotawa umiejętnie rozszerzyła projekt i z podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta dodatkowo ponad 2 tys. osób.
W liście gratulacyjnym od prezes Marii Szablowskiej burmistrz otrzymał wyrazy uznania za determinację i konsekwentnie zrealizowaną inwestycję stanowiącą przykład na zrównoważony, gospodarczy rozwój ukierunkowany na ekologiczne standardy współczesnego świata. 

Przy tej okazji Burmistrz Józef Rubacha podziękował Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu za dobrą współpracę i zaangażowanie w całym procesie powstawania obiektu. Podsumował, że na jego budowę wydatkowano 32 mln zł i z satysfakcją patrzy na rezultat

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.