Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

szukasz

Широкосмугова мережа Східної Польщі — Люблінське воєводство

December 17, 2023

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Широкосмугова мережа Східної Польщі — Люблінське воєводство.

Вартість проєкту: 96.271.061,00 євро.

Люблінське воєводство з головним офісом у Любліні.