Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal kontenerowy w Gdańsku

szukasz

Розширення інтермодального контейнерного термінала в районі Щецінського причалу в Гданському порту

December 17, 2023

Terminal kontenerowy w Gdańsku

Розширення інтермодального контейнерного термінала в районі Щецінського причалу в Гданському порту.

Вартість проєкту: 11.150.000,00 євро.

Інвестор: Морський Порт Гданськ S.A.