Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

szukasz

Розширення та модернізація механічних переробних заводів в шахтах Будрик і Кнурів — Щигловіце

December 17, 2023

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Розширення та модернізація Заводів механічної обробки вугілля на шахтах «Будрик» і «Кнурів — Щигловіце».

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.