Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

szukasz

Розвиток місцевої інфраструктури в Ельблонзі

December 17, 2023

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Розвиток місцевої інфраструктури в Ельблонзі.

Вартість проєкту: 3 194 956,00 євро.

Інвестор: Міська громада Ельблонг.