Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port w Ustce

szukasz

Ремонт набережних на східній стороні порту Устка і дамби девіаційної

December 17, 2023

Port w Ustce


Ремонт набережних на східній стороні Порту Устка та дамби девіаційної.

Вартість проєкту: 3 796 056,00 євро.

Інвестор: Морський уряд в Слупську.