Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

szukasz

Реконструкція та адаптація промислової території у Грудзядзі для нових функцій у сфері туризму та відпочинку. Етап II: реконструкція порту та набережної Вісли

December 17, 2023

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Реконструкція та адаптація промислової території у Грудзядзі для нових функцій у сфері туризму та відпочинку. Етап II: реконструкція порту та набережної Вісли.

Вартість проєкту: 7.333.000,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Грудзяндз.