Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

szukasz

Реконструкція віадуку над національною дорогою S-1 на вулиці Губала — Добжанського у м. Сосновець

December 17, 2023

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Реконструкція віадуку над національною дорогою S-1 на вулиці Губала — Добжанського у м. Сосновець.

Вартість будівельних робіт: 1.117.584,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.