Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

szukasz

Реконструкція вулиці Магазинової в місті Кам’янна Гора

December 17, 2023

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze


Реконструкція вулиці Магазинової в місті Кам’янна Гора.

Вартість робіт: 239.328,00 євро.

Інвестор: Гміна Кам’янна Гора.