Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

szukasz

Реконструкція головного будинку Музею літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві — етап І документація.

December 18, 2023

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Ревалоризація головної будівлі Музею Літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві — етап I документація.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Музей Літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві.