Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

szukasz

Підготовка територій для реалізації ІІ етапу Промислового парку у Солці Куявському

December 17, 2023

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Підготовка територій для реалізації ІІ етапу Промислового парку у Солці Куявському.

Вартість проєкту: 5 328 998,00 євро.

Інвестор: Гміна Солець Куявські.