Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

szukasz

Проєктування установки та виконання будівельних робіт, що полягають у будівництві установки для термічного перетворення небезпечних відходів, розташованої у Плоцьку, на вулиці Хеміків 7

December 17, 2023

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Проєктування установки та виконання будівельних робіт, що полягають у будівництві установки для термічного перетворення небезпечних відходів, розташованої у Плоцьку, на вулиці Хеміків 7.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, її вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: Orlen Eko sp. z o.o.