We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

projects

Design and construction works of facilities for thermal treatment of hazardous waste at 7 Chemików Street in Plock

October 19, 2022

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Design and construction works of facilities for thermal treatment of hazardous waste at 7 Chemików Street in Plock

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Orlen Eko sp. z o.o.