Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

szukasz

Покращення інфраструктури та обладнання лабораторій для технічних та інформаційних наук

December 17, 2023

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Покращення інфраструктури та обладнання лабораторій для наукових дисциплін в галузі техніки та інформатики.

Вартість проєкту: 24 238 500,00 євро.

Інвестор: Університет Вармінсько-Мазурський зі штаб-квартирою в Ольштині.