Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

szukasz

Модернізація вуличного освітлення в муніципалітеті Гміна Андрихув

December 18, 2023

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów


Модернізація вуличного освітлення на території Гміни Андрихувє.

Вартість проєкту: 1.913.465,00 євро.

Інвестор: Гміна Андрихув.