Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ujścia Wisły

szukasz

Перебудова впадіння Вісли — виконання функцій інвестиційного нагляду в галузі будівельних та гідротехнічних робіт, а також екологічного нагляду, включаючи орнітологічний нагляд, в рамках проєкту: Комплексне протиповеневе захищення Жулав — Етап I

December 17, 2023

Przebudowa ujścia Wisły

Перебудова впадіння Вісли — виконання функцій інвестиційного нагляду в галузі будівельних та гідротехнічних робіт, а також екологічного нагляду, включаючи орнітологічний нагляд, в рамках проєкту: Комплексне протиповеневе захищення Жулав — Етап I.

Вартість проєкту: 8.805.855,00 євро.

Інвестор: Регіональне Управління Водного Господарства у Гданську.