Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

szukasz

Промислово-технологічний парк Бидгощ: Частина I: будівництво офісного приміщення під робочою назвою «Підприємницький інкубатор»; Частина II: будівництво Бидгощського виставкового центру на ділянці № 8

December 17, 2023

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

Промислово-технологічний парк Бидгощ: Частина I: будівництво офісного приміщення під робочою назвою «Підприємницький інкубатор»; Частина II: будівництво Бидгощського виставкового центру на ділянці № 8.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією.

Інвестор: ТОВ Бидгоський промислово-технологічний парк (Technologiczny Sp. z o.o.)