Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Aquapark Suwałki

szukasz

Міський центр публічних послуг, культури та спорту — аквапарк з басейном

December 17, 2023

Aquapark Suwałki

Міський центр публічних послуг, культури та спорту — аквапарк з басейном.

Вартість проєкту: 11 820 377,00 євро.

Замовник: Місто Сувалкі.