Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

szukasz

Модернізація установки для термічної утилізації медичних та ветеринарних відходів з відновленням енергії

December 17, 2023

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii


Модернізація установки для термічної утилізації медичних та ветеринарних відходів з відновленням енергії.

Вартість проєкту: 2.490.750,00 євро.

Інвестор: Самостійний Публічний Комплекс Закладів Охорони Здоров’я у Грифіце.