Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

szukasz

Модернізація дамби Хрущице — пристосування до III класу водного шляху

December 17, 2023

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Модернізація дамби Хрущице — пристосування до III класу водного шляху.

Вартість проєкту: 20.471.500,00 євро.

Інвестор: Регіональне Управління Водного Господарства у Вроцлаві.