Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

szukasz

Модернізація вулиць: Кс. Й. Попелюшки та Гетьманської у Білостоці. Підляське — інвестиційна територія

December 17, 2023

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Модернізація вулиць: Кс. Й. Попелюшки та Гетьманської у Білостоці. Підляське — інвестиційна територія.

Вартість проєкту: 1.875.000,00 євро.

Інвестор: Міська Рада у Білостоці.