Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szpital Olsztyn

szukasz

Модернізація Воєводської спеціалізованої лікарні в Ольштині за допомогою розширення головної будівлі лікарні для потреб оперативного блоку та центральної стерилізаційної одиниці

December 17, 2023

Szpital Olsztyn

Модернізація Воєводської спеціалізованої лікарні в Ольштині за допомогою розширення головної будівлі лікарні для потреб оперативного блоку та центральної стерилізаційної одиниці.

Вартість проєкту: 17 030 180,00 євро.

Інвестор: Воєводська спеціалізована лікарня в Ольштині.