Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

szukasz

Модернізація водозабору Лужиця та водопостачання Черніави

December 17, 2023

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Модернізація водозабору Лужиця та водопостачання Черніави.

Вартість проєкту: 1.018.689,00 євро.

Інвестор: Міська Гміна Шверадув-Здруй.