Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

szukasz

Будівництво Теоретичних Наукових Закладів третього рівня Університету Медицини в Любліні

December 17, 2023

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Будівництво Теоретичних Наукових Закладів третього рівня Університету Медицини в Любліні.

Вартість проєкту: 13 432 106,00 євро.
Інвестор: Люблінський медичний університет.