Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Hala sportowa w Mielcu

szukasz

Будівництво спортивної зали на території Міського Осередку Фізичної Культури і Спорту (MOSiR) за адресою вул. Сольського 1 в Мельці.

December 17, 2023

Hala sportowa w Mielcu

Будівництво спортивної зали на території Міського Осередку Фізичної Культури і Спорту (MOSiR) за адресою вул. Сольського 1 в Мельці.

Вартість проєкту: 34.142.500,00 євро.

Інвестор: Міський Осередок Спорту та Рекреації у Мельці.