Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szpital pediatryczny WUM

szukasz

Будівництво Педіатричного Шпиталю Варшавського Медичного Університету

December 17, 2023

Szpital pediatryczny WUM

Будівництво Педіатричного Шпиталю Варшавського Медичного Університету.

Вартість проєкту: 137.690.250,00 євро.

Інвестор: Варшавський Медичний Університет.