Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

szukasz

Будівництво нової будівлі — штаб-квартири Музею Сучасного Мистецтва у Варшаві

December 18, 2023

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Будівництво нової будівлі — штаб-квартири Музею Сучасного Мистецтва у Варшаві.

Вартість проєкту: 1.411.000,00 євро.

Інвестор: Музей Сучасного Мистецтва у Варшаві.