Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Muzeum Śląskie w Katowicach

szukasz

Будівництво Нової Будівлі Сілезького Музею у Катовіце

December 17, 2023

Muzeum Śląskie w Katowicach


Будівництво Нової Будівлі Сілезького Музею у Катовіце.

Вартість проєкту: 68.430.000,00 євро.

Інвестор: Сілезький Музей у Катовіце.