Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

NCBJ Świerk

szukasz

Будівництво Науково-Технологічного Парку з модернізацією супутньої інфраструктури Центру у Сверку — Національний Центр Ядерних Досліджень

December 17, 2023

NCBJ Świerk

Будівництво Науково-Технологічного Парку з модернізацією супутньої інфраструктури Центру у Сверку — Національний Центр Ядерних Досліджень.

Вартість проєкту: 12.500.000,00 євро.

Інвестор: Національний Центр Ядерних Досліджень.