Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

szukasz

Будівництво виробничого підприємства Фабрики Зброї «Лучник — Радом» Товариства з обмеженою відповідальністю, за адресою вул. Я. Оленьцького

December 17, 2023

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Будівництво виробничого підприємства Фабрики Зброї «Лучник — Радом» Товариства з обмеженою відповідальністю за адресою вул. Я. Оленьцького.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: Фабрика Зброї «Лучник — Радом» Товариства з обмеженою відповідальністю.