Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

szukasz

Будівництво будівлі Інституту базової інформатики Польської академії наук у Варшаві

December 17, 2023

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Будівництво приміщення Інституту базової інформатики Польської академії наук у Варшаві.

Вартість проєкту: 6 140 763,00 євро.

Замовник: Інститут базової інформатики Польської академії наук.