Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Archiwum Narodowe Kraków

szukasz

Будівництво будівлі Національного архіву у Кракові

December 17, 2023

Archiwum Narodowe Kraków

Будівництво будівлі Національного архіву у Кракові.

Вартість проєкту: 8 200 000,00 євро.

Інвестор: Національний архів у Кракові.