Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IS i US Lublin

szukasz

Будівництво будівлі Казначейства та Податкової інспекції у Любліні

December 17, 2023

IS i US Lublin

Будівництво будівлі Казначейства та Податкової інспекції у Любліні.

Вартість проєкту: 31.194.428,00 євро.

Інвестор: Казначейська Ізба у Любліні.