Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych

szukasz

Активізація постпромислових центрів — Стараховіце та Островець Свентокшиськи

December 17, 2023

Starachowice aktywizacja ośrodków poprzemysłowych


Активізація постпромислових центрів — Стараховіце та Островець Свентокшиськи.

Вартість проєкту: 9.843.927,00 євро.

Інвестор: Гміна Стараховіце.